Trädliv AB

Om företaget

Trädliv AB grundades av Dani Mladoniczky som sedan 2004 arbetar med trädvård, som konsulterande och klättrande arborist.

 

Vi hjälper trädförvaltare och utförare med trädvårdskompetens. Trädliv har engagerats för utbildning avseende bland annat trädbeskärning, trädvårdsåtgärder, risk och säkerhet, sjukdomar & skadegörare.

 

De flesta av våra uppdragsgivare är kommuner eller andra trädvårdsföretag men vi hjälper regelbundet även företag inom byggbranschen samt olika myndigheter.

 

I branschen finns ett behov av att höja kvaliteten på trädvårdsarbete och att förstärka kompetensen hos förvaltare, beställare och utförare. Mot bakgrund av detta har Dani länge engagerat sig i Svenska Trädföreningen och är medförfattare till Trädvårdshandbok - beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd.

 

Trädliv utvecklar branschstandarder genom deltagande och finansiering i SIS/TK 577 som är den tekniska kommittén i Sverige för standardisering inom trädvård.

© Trädliv AB