Välkommen till Trädliv - arborist & trädkonsult


Trädliv AB specialiserar sig på rådgivning rörande träd i anslutning till bebyggda miljöer, men utför även praktiska arboristtjänster och utbildningsuppdrag. Trädlivs konsulterande arborist har lång och bred erfarenhet av trädvård och rådgivning och är certifierad av flera internationellt erkända branschorganisationer och har i många år arbetat i styrelsen och som medlem i Svenska Trädföreningen - Sveriges största branschförening.


Vi vill ge dig som ansvarar för träd professionell, högkvalitativ hjälp och ett prestigelöst bemötande. Företagets kärnområden innefattar riskbedömning, besiktning och trädvårdsplaner. Genom goda kontakter och ett aktivt branschnätverk kompletterar vi vår egen kompetens.


Träd hör till planetens mest långlivade och fascinerande livsformer som också har en mängd olika värden. I bebyggda miljöer får träden ofta inte möjligheter att nå sin fulla potential. Trädlivs vision är att främja de individuella trädens utveckling så att de fungerar väl på sin växtplats och kan bidra till så rika livsmiljöer som möjligt för människor och andra organismer. Vad som avgör hur väl de fungerar beror till stor del på dig som trädförvaltare och din målbild. Trädliv hjälper dig att ta hand om dina träd på ett hållbart och långsiktigt sätt.

 

Min passion är träd och jag har förmånen att uppleva och arbeta med dem dagligen.

 

Dani Mladoniczky

Certifierad arborist & VD för Trädliv AB

Framtida generationer

Vi strävar efter att maximera positiv miljöpåverkan av vår verksamhet och minimera negativa effekter. Företagets fordon drivs av 100 % biogas. Trädliv stödjer trädplantering och utbildning genom Vi-skogen och bevarande av svensk gammelskog genom Naturarvet. Trädliv stöttar även det svenska i-Tree-projektet och återskapande av ekosystem -'rewilding' - på skotska höglandet. Självklart ska även våra barn få leva i en värld full av fantastiska träd och natur!

Trädvårdshandbok

Dani Mladoniczky vid Trädliv AB och Johan Östberg vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU) har författat en Trädvårdshandbok för användning som kursmaterial och handbok kring standardåtgärder på etablerade träd. Den är fri att hämta som PDF hos SLU: klicka här eller på bilden för att ladda ned den.

Riskbedömning enligt branschpraxis

Trädliv AB har genom Svenska Trädföreningen publicerat en vägledning för rapportering av resultat vid riskbedömning. Syftet är att nå samsyn och öka förtroendet för oss yrkesutövare, men också att underlätta kommunikation mellan trädägare och utförare. Dokumentet är fritt att hämta som PDF: klicka här eller på bilden för att hämta den.


Fördjupad undersökning

Ofta underskattas hur stor betydelse träd har för allmänhet och grannar. För beslut som påverkar värdefulla träd kan en fördjupad undersökning vara motiverad för att ge ett tillräckligt bra beslutsunderlag. I regel utförs först en grundläggande besiktning som hjälper dig som beställare att ta ställning tilll om en mer omfattande undersökning krävs.

 

Behovet av dokumentation i arbetet med värdefulla träd ökar stadigt. Ibland kan det vara motiverat att samla in och kunna visa bilder för att underlätta kommunikation eller för framtida referens. Trädliv AB kan som första företag i Sverige erbjuda både ljudtomografi och impedanstomografi. Utförd på rätt träd och vid rätt nivå kan den ge avgörande information för beslut kopplade till risk och människors hälsa. För mer information - skicka ett mejl eller läs mer om tomografimetoder här (engelska).


 © Trädliv AB