Hem

Välkommen till Trädliv - arborist & trädkonsult


Trädliv AB specialiserar sig på rådgivning rörande träd i anslutning till bebyggda miljöer, men utför även praktiska arboristtjänster och utbildningsuppdrag. Trädlivs konsulterande arborist har lång och bred erfarenhet av trädvård och rådgivning och innehar relevanta certifikat och kvalifikationer från erkända internationella branschorganisationer och aktiv medlem i Sveriges största branschförening.


Träd är liv. De hör till jordens mest långlivade och största livsformer och bidrar på olika sätt till sin omgivning. I bebyggda miljöer får träden ofta inte möjligheter att nå sin fulla potential. Trädlivs vision är att främja de individuella trädens utveckling så att de fungerar väl på sin växtplats och kan bidra till så rika livsmiljöer som möjligt för människor och andra organismer. Vad som avgör hur väl de fungerar beror till stor del på dig som trädförvaltare och din målbild.

 

Vi vill ge dig som ansvarar för träd professionell, högkvalitativ hjälp och ett personligt bemötande. Företagets kärnområden innefattar rådgivning, riskbedömning, besiktning, och inventering av träd. Genom goda kontakter och ett aktivt branschnätverk kompletterar vi vår egen kompetens.

 

Träd är min passion och jag har förmånen att arbeta med dem dagligen.

 

Dani Mladoniczky

Certifierad arborist & VD för Trädliv AB

Trädvårdshandbok 2017

Dani Mladoniczky vid Trädliv AB och Johan Östberg vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU) har författat en Trädvårdshandbok för användning som kursmaterial och handbok kring standardåtgärder på etablerade träd. Den är fri att hämta som PDF hos SLU: klicka här eller på bilden för att ladda ned den.

Fördjupad undersökning

Ofta underskattas hur stor betydelse träd har för besökare och grannar. För beslut som påverkar värdefulla träd kan en fördjupad undersökning vara motiverad för att ge ett tillräckligt bra beslutsunderlag. Ofta utförs först en grundläggande besiktning som hjälper beställaren att ta ställning tilll huruvida en mer omfattande undersökning behövs.

 

Behovet av dokumentation i arbetet med värdefulla träd ökar stadigt. Ibland kan det vara motiverat att samla in och kunna visa bilder för att underlätta kommunikation eller för framtida referens. Trädliv AB kan som första företag i Sverige erbjuda både ljudtomografi och impedanstomografi. Utförd på rätt träd och vid rätt nivå kan den ge avgörande information för beslut kopplade till risk och människors hälsa. För mer information - skicka ett mejl eller läs mer om tomografimetoder här.

Flygande uppdrag

Vi kan som första trädvårdsföretag i landet erbjuda även flygande besiktningsuppdrag och fotografering. Kontakta oss gärna för mer information.


Framtida generationer

Vi strävar efter att maximera positiv miljöpåverkan av vår verksamhet och minimera negativa effekter, bland annat genom klimatkompenserande bidrag och miljösmarta resor. Trädliv stödjer trädplantering och utbildning genom Vi-skogen och bevarande av värdefulla trädmiljöer genom Naturarvet. Självklart ska även våra barn få leva i en värld full av fantastiska träd! 

 © Trädliv AB