Trädliv logo

Välkommen till Trädliv - arborist & trädkonsult


Vi vill ge dig som ansvarar för träd professionell, högkvalitativ hjälp och ett prestigelöst bemötande. Företagets kärnområden omfattar riskbedömning, fördjupad besiktning och trädvårdsplaner. Trädliv specialiserar sig på rådgivning vid förvaltning och skydd av träd i urban miljö, men utför även utbildningsuppdrag samt arboristtjänster som kräver specialkompetens.


Trädlivs vision är att främja de individuella trädens liv och utveckling så att de under lång tid kan bidra till den mångfald vi och andra organismer är helt beroende av. Vi hjälper dig att ta hand om dina träd hållbart och långsiktigt.


Trädlivs konsulterande arborist har lång och bred erfarenhet, är certifierad av flera internationellt erkända branschorganisationer, och har i många år arbetat i Svenska Trädföreningen - Sveriges största branschförening. Genom ett aktivt branschnätverk kompletterar vi vår egen kompetens.

 

Min passion är träd och jag har förmånen att dagligen lära mig mer av dem.

 

Dani Mladoniczky

Certifierad arborist & VD för Trädliv AB

Aktuella publikationer

Trädliv har länge försökt att bidra till spridning av information avseende trädvård och riskbedömning, bland annat genom publikationer som fritt kan laddas ned från Svenska Trädföreningen. Det senaste tillskottet är en uppdatering av den populära Trädvårdshandboken som omarbetats en hel del för att också följa våra aktuella standarder. Tidigare har vi publicerat en checklista för vad en skriftlig riskbedömning av träd bör innehålla för att följa branschpraxis. Du kan hämta valfri publikation direkt här genom att klicka på bilden.

Diagram, borrmotstånd
Diagram, borrmotstånd

Fördjupad besiktning av värdefulla träd

Ofta underskattas trädens betydelse för allmänhet och grannar och behovet av dokumentation i arbetet med värdefulla träd har blivit allt viktigare. För beslut som påverkar viktiga träd kan en fördjupad besiktning vara motiverad, ofta är målet att få ett bra beslutsunderlag vid val av åtgärdsalternativ. Vi börjar med en grundläggande besiktning som hjälper dig att ta ställning till om ytterligare undersökningar krävs. I de allra flesta fall räcker den okulära besiktningen.

 

I vissa situationer är dock en djupare analys påkallad - både för att korrekt beskriva nuläget och för att upptäcka förändringar över tid. Trädliv kan som första företag i landet använda tre olika metoder för analys av trädets ved - ljudtomografi, impedanstomografi, samt mikroborr (mätning av vrid- och tryckmotstånd). Vilken eller vilka metoder som lämpar sig bäst avgörs från fall till fall. I kombination kan teknikerna ge oslagbart träffsäkra och detaljerade analyser. Resultaten redovisas i rapportform med tydliga illustrationer och förklaringar.


Mätning och analys med tekniskt avancerade hjälpmedel kräver stor erfarenhet för att ge tillförlitliga resultat och rätt rekommendationer. Trädlivs personal har kontinuerligt arbetat med trädtomografi i 15 år. Ofta kan onödiga åtgärder undvikas och värdefulla träd kan bevaras så länge som möjligt. Kontakta oss gärna för mer information. Läs mer om tomografimetoder här (engelska).


Tomogram, elektriska egenskaper
Tomogram, ljudhastighet
Tomogram, elektriska egenskaper
Diagram, borrmotstånd

Kontaktuppgifter


Besök (ej post)

Harpsundsvägen 96, Högdalen

Telefon

0721-509000

E-post

[förnamn]@tradliv.se

('info' fungerar också)

Framtida generationer

Vi strävar efter att maximera positiv miljöpåverkan av vår verksamhet och minimera negativa effekter. Företagets fordon drivs med biogas. Trädliv stödjer bevarande av svensk gammelskog genom Naturarvet. Trädliv stöttade även det svenska i-Tree-projektet och återskapande av ekosystem ('rewilding') på skotska höglandet. Självklart ska även våra barn få leva i en värld full av fantastiska träd och natur!

Om företaget

Trädliv grundades av Dani Mladoniczky som sedan 2004 arbetar med trädvård som konsulterande och klättrande arborist.

 

Vi hjälper trädförvaltare med specialkompetens inom riskbedömning, åtgärdsförslag och planering av trädvård på individnivå, men även för trädbestånd. Trädliv har engagerats för utbildning avseende bland annat beskärning, besiktning, trädvårdsåtgärder, risk & säkerhet, sjukdomar & skadegörare.

 

De flesta av våra uppdragsgivare är kommuner eller andra trädvårdsföretag men vi hjälper regelbundet även miljökonsulter, företag inom byggsektorn samt olika myndigheter.

 

I branschen finns ett behov av att höja kvaliteten på trädvårdsarbete och av att förstärka kompetensen hos både förvaltare, beställare och utförare. Mot bakgrund av detta har Dani länge engagerat sig i att utveckla standarder, arbetat för Svenska Trädföreningen, och författat Trädvårdshandbok - beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd.

 

Trädliv utvecklar branschstandarder genom aktiv medverkan och finansiering av SIS/TK 577 som är den tekniska kommittén för standardisering inom trädvård hos Svenska Institutet för Standarder (SIS). Vi färdigställde branschens första nationella standard 2014, en samling trädvårdstermer med tillhörande definitioner. I slutet av 2020 kom den första beskärningsstandarden, och en standard för skydd av träd vid byggarbeten är under utveckling.