Om företaget

Trädliv grundades av Dani Mladoniczky som sedan 2004 arbetar med trädvård, som konsulterande och klättrande arborist.

 

Vi hjälper trädförvaltare och utförare med trädvårdskompetens. Trädliv har engagerats för utbildning avseende bland annat trädbeskärning, trädbesiktning, trädvårdsåtgärder, risk & säkerhet, sjukdomar & skadegörare.

 

De flesta av våra uppdragsgivare är kommuner eller andra trädvårdsföretag men vi hjälper regelbundet även miljökonsulter, företag inom byggsektorn samt olika myndigheter.

 

I branschen finns ett behov av att höja kvaliteten på trädvårdsarbete och att förstärka kompetensen hos förvaltare, beställare och utförare. Mot bakgrund av detta har Dani länge engagerat sig i Svenska Trädföreningen och är medförfattare till Trädvårdshandbok - beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd.

 

Trädliv utvecklar branschstandarder genom aktiv medverkan och finansiering av SIS/TK 577 som är den tekniska kommittén för standardisering inom trädvård hos Svenska Institutet för Standarder (SIS). Vi färdigställde vår första branschstandard 2014 i form av en samling trädvårdstermer med tillhörande definitioner. Under 2020 har vi arbetat med en nationell beskärningsstandard som publiceras under första halvan av 2021.

© Trädliv AB